Hoe gaat haptotherapie?

- Intakefase
De intake bestaat uit enkele sessies, waar inzicht wordt verkregen in je klacht c.q. belemmering. En hoe je klacht in relatie staat tot jouw ontwikkeling en jouw gevoel. Dit maken we helder door middel van gesprekken, belevingservaringen in nabijheid en in de directe aanraking. Een ware ont-dekking.

- Komen tot behandelplan
In de wisselwerking met de therapeut ondervind je aan den lijve waar je knelpunten liggen. Bewust van je belemmering creŽer je tevens nieuwe mogelijkheden. Samen werk je het behandelplan uit, met jouw doel en binnen jouw mogelijkheden. Dit zijn concrete stappen in je dagelijkse leven, om te komen tot verandering. Je belemmering wordt je mogelijkheid tot groei.

- Proces van verandering
De therapeut nodigt je uit, binnen een sfeer van vertrouwen en veiligheid, te luisteren naar je lichaam, als boodschapper van je gevoel. De sessies zullen de ondersteuning geven tijdens jouw proces van zelfinzicht, herziening, acceptatie en verandering. Door je nieuwe mogelijkheden te gaan leven en beleven worden deze ingelijfd. In contact met jezelf en in je eigen kracht, kun je gaan handelen naar eigen keuze, zoals dat nu bij jou past.. Handelen in balans met jouw voelen, denken en willen.

Je bent zowel de weg, als degene die hem bewandelt (Kahlil Gibran)

Amsterdam South Health Center - Woestduinstraat 1 - Amsterdam - Tel: 06 12037738